“EDUCATION” – MAIN PAGE

 

 

*        ADIPOZITĀTES RAKSTU UN ABSTRAKTU ARHĪVS

 

Adipozitātes rakstu un abstraktu INTERNET adreses

( pēc raksta vai abstrakta aprakstoša nosaukuma )

 

 

* Adipozu bērnu medicīniska novērtēšana

* Leptīna gēns adipozitātes terapijā

* Īslaicīga zemu devu GH terapija stimulē viscerālo lipolīzi

* Patoloģiskas adipozitātes ķirurģiska ārstēšana

* Gh-relīna gēna mutācijas bērniem ar izteiktu adipozitāti

* Patoloģiskas adipozitātes laparaskopiska terapija

* Bērnu un pusaudžu adipozitātes riska faktori

* Proinsulīns un adipozitāte,hiperinsulinēmija,pubertāte

* Protein-tirozīn-fosfotāzes 1B aktivitāte regulē adipozitāti

* Taukaudu izvietojuma lokuss uz X-hromosomas

* Orlistat klīniskā efektivitāte adipoziem CD 2. tipa sl-kiem

* Ghrelīns un hipo-somato-tropisms pie adipozitātes

* Adipozitātes un CD 2. tipa salīdzinoša genētika

* Adipozitātes kā hron sl-bas terapija-ne-farm,farm,ķirurģ

* Datoru programas adipozitātes terapijā (izvērtējums)

* Leptīna f-jas saistībā ar apetīti, svaru un fizioloģiju (apsk)

* CD terapija bērniem ar adipozitāti

* CD 2. tips, adipozitāte un malonil-koenzīma-A disregul

* 11-beta-hidroksi-steroīd-dehidrogen inhibīt pie CD 2.tipa

* Leptīna perifērās darbības apskats

* 11-beta-hidroksi-steroīd-dehidrogenāzes aktiv pie adipoz

* Metabolie faktori adipoziem pusaudžiem

* Melanokortīna 4-gēna mutācijas un adipozitātes klīnika

* Adipozitātes ārstēšana ar akupunktūru

* 

* 

 

 

Uz lapas sākumu