“EDUCATION” – MAIN PAGE

 

 

*        PRAKTISKĀS DIABETOLOĢIJAS RAKSTU UN ABSTRAKTU ARHĪVS

 

Praktiskās Diabetoloģijas rakstu un abstraktu INTERNET adreses

( pēc raksta vai abstrakta aprakstoša nosaukuma )

 

 

* Bērnu ar diabētisku ketoacidozi hospitalizācija Kanādā

* Enterovīrusu infekcija mātei un diabēta attīstība bērnam

* CD epidēmisks pieaugums bērniem Filadelfijā (ASV)

* Entero-vīrusu klātbūtne bērniem ar pirmreizēju diabētu

* Bērnu un pusaudžu diabēta aprūpe Anglijā

* Insulīna rezistence bērniem

* Diabēta diētas problēmas Anglijā

* Diabēts bērniem līdz 1 gada vecumam

* Diabēta grūtnieču aprūpe Anglijā

* Dismetabolais sindroms pusaugu meitenēm

* Diabēta māsas Anglijā

* Diabēta problēmas pusaudžiem

* Skrīnings uz diabētisko retinopātiju Anglijā

* Diabēta jauniešu pāreja pieaugušo aprūpē

* Cukura diabēta  2. tipa izmaksas Eiropā

* Metodikas CD jauniešu pārejai pieaugušo aprūpē

* Digitāla retinogrāfija un CD retinopātijas tele-diagnostika

* Diabētiska nefropātija

* Hipoglikēmijas problēma cukura diabēta slimniekiem

* Diabēta informācijas sistēmas attīstība

* Endogēnās glikozes noteikšana CD 2. tipa sl-kiem

* IGFBP-1 saistība ar makro-angiopātiju pie db 2. tipa

* Diabēta slimnieks pie automašīnas stūres

* Insulīna mono- un kombinētā terapija pie CD 2. tipa

* Folāti cukura diabēta terapijā

* Iedzimtas anomālijas bērniem no mātēm ar CD- 1.,2.,GD

* Kardiovaskulārās f-jas kritēriji diabēta slimniekiem

* Iedzimtas anomālijas diabēta slimnieku bērniem

* Kvantitatīva hole-scintigrāfija CD sl-kiem

* Insulīna / Metformīna kombinētā terapija pie CD 2. tipa

* Lispro insulīna precipitācija lietojot to ar pumpi ?

* Insulīna th CD 2.tipa sl.-lipīdu līmenis aknu un mm šūnās

* Kaptoprila renogrāfija CD sl-kiem ar nefropātiju

* Nakts art. hipertensija un mikroalbumīnūrija pie CD 1.tipa

* Kardiālas un metabolas problēmas CD sl-ku bērniem

* Pancreas beta-šūnu funkcija un glikozes tolerance

* Komplikāciju ietekme uz CD 2. tipa izmaksām

* Pastāvīgā glikēmijas kontrole (CGMS) un hipoglikēmija

* Perorālo anti-diab prep. multicentru salīdzin. pie CD 2.tipa

* Papildus bazālais insulīns Lispro terapijas shēmā

* Paskābināti dzērieni un CD attīstība bērniem

* Plazmas homocisteīns un art. hipertens. pie CD 1.tipa

* Psihoterapeitiska palīdzība sl-kiem ar CD komplikācijām

* Premiksēto insulīnu-aspart 30 un humānā 30/70 salīdz.

* Retinopātija sl-kiem diabēta 1. tipa latentās fāzes laikā

* Pusaudžu diabēta problēmas

* Šarko neiro-artropātija pie CD-th ar totālu artro-plastiku

* Strauja bērna augšana un CD 1. tipa  paaugstināts risks

* Sensorās jūtības kvantitatīva noteikšana ar Neuropen

* Skolas personāla diabēta apmācība

* Subklīniskas sāpes un sensora disf-ja bērniem ar CD

* TGF-beta un diabētiskās pēdas čūlas

* TNF-alfa ir insul. rezist. prognostisks kritērijs grūtniecēm

* Vairogdziedzera autoimunitāte bērniem ar diabētu

* Veselības aprūpes organizācijas ietekme uz CD komplik.

* Postprandiālās glikēmijas atšķirības pirkstos,rokās,kājās

* Peptīdu terapija pie CD 1.tipa – vakcinācija pret CD ?

* Intensīva glikēmijas un AP kontrole CD 2.tipa sl-kiem UK

* Aglutēna diēta uzlabo insulīna sekrēciju pie CD riska

* Orlistat klīniskā efektivitāte adipoziem CD 2. tipa sl-kiem

* Insulinomas laparaskopiska ķirurģiska terapija

* 13 valstu CD Vadlīniju salīdzinājums

* Cystatin C klīnisks noderīgums-glom.filtr.noteikš.CD sl.

* Progr. primārās aprūpes ārstu ieinteres.par CD Vadlīn.

* Insul th pie CD 2.tipa samaz aknu,bet ne nieru glik.prod

* Cukura diabēts mātei un jaudzimušo malformācijas

* Pancreas beta-šūnu disfunkcija pie CD 2.tipa

* Kuņģa un tievo zarnu simptomātika sl-kiem ar  CD

* Makrosomia neskatoties uz labu CD kontroli grūtniecēm

* Hiperglikēmijas saistība ar CD komplik-molek mehān

* Lokālā simpātiskā denervācija pie CD dolorozās neiropāt

* HBs antivielu reakcija uz stand vakcin bērniem ar CD

* Glikēmijas kontroles stratēģiju salīdzin. izvērtējums

* Bērnu saslimstības ar CD pieaugums 20. g.s.

* Fiziska slodze pusaudžiem ar sliktu CD kompensāciju

* Slikta diabēta kompensācija un pazemin LH sekrēcija

* Insulīna pumpja terapija maziem bērniem ar diabētu

* Nakts hipoglikēmijas bērniem ar cukura diabētu

* CD 2. tips bērniem–globāla perspektīve (Prof.Z.Larons)

* ACE inhib diab retinopātijas terap pie CD 2.tipa;-izpēte

* Fiziskās aktivitātes saist ar jūtību pret insulīnu bērniem

* Orlistat un metformīna komb terap adip CD 2. tipa slimn

* Insul resist & beta-š f-ja pie PCO (Šteina-Lēvent.) sindr

* Diabētiskā retinopātija (A Clinical Update – 18 lpp)

* Insulīna LANTUS lietošana multīplu injekciju režīmā

* PRAMLINTIDE ietekme uz CD kompens pie pumpja th

* Smaga CD manifestācijas klīnika bērniem ar celiakiju

* Hipertensijas problēmas grūtniecēm ar CD 1.un 2. tipu

* Beta-šūnu disf-ja pie ogļhidrātu tolerances trauc (OTT)

* CD terapija bērniem ar adipozitāti

* Vēlās vakariņas un nakts hipoglikēmijas lietojot LISPRO

* Gestācijas CD diagn kritēriji-pamat uz 3200 grūtn apsek

* Multīplu a-v pozitīvu CD sl-ku radinieku skrīnings

* Glikēmijas kontrole grūtniecēm ar CD pēc gliko-kortik th

* Iešanas ieteikumi sl-kiem ar perifēru diab. neiropātiju

* I/v un sekojoša-ilgstoša s/c insul infūzija pie CD 2.tipa

* Pancreas beta šūnu glikokināze-pamati un terapija

* Ilgstoša intra-peritoneāla insulīna infūzija pie labīla CD

* Tranzitors neonatāls diab;kas tas ir-CD 1.tips vai MODY

* Diab gastroparēzes indic gastrektomijas vēlīni rezultāti

* Neonatāls Diabetes Mellitus

* Kombin AKE-inhib+angiotenzīna II recept bloķeru terap

* Kvantitatīvs insulīna jūtības indekss - QUICKI

* Hum INSUL maisīj ar LISPRO un PROTAMIN-LISPRO

* Insulīna sekrēcijas noteikšana-no izpētes uz klīn praksi

* HbA1c līmenis amerikāņu bērniem un jauniešiem

* Beta-šūnu f-jas korekts izvērtējums

* Diabēta apmācība sl-kiem ar īpašām vajadzībām

* Insulīna rezistences noteikšana cilvēkam

* Insulīna sūkņa lietošanas pozitīva klīniska pieredze

* Glikozes tolerances un tukšas dūšas glikēmijas trauc

* Cukura diabēta 2. tipa komplikāciju riska faktori

* Hipoglikēmijas ietekme uz smadzenēm

* Smadzeņu tūskas iznākums pie diab keto-acid bērniem

* SILDENAFIL-CIRTRATE impotences terap CD sl-kiem

* Sēruma AKE un smagu hipoglikēmiju prevencija bērniem

* Terapijas refrakt diab pēdas čūlu terap ar MAGGOT

* Diētas terap izraisīts svara zudums pazemina AKE aktiv

* Cukura Diabēta 1.tipa imuno-terapija

* Somatostatīnu un GLP-1 sekretējošs tumors-hipoglik&CD

* Diētas tauki un cukura diabēts:saskaņots viedoklis

* V-dziedz morfol, f-ja un imunitāte pie cukura diabēta

* Diētas tauku saturs un paaugstināts CD saslimš risks

* Reziduālā beta šūnu f-ja un CD komplikāciju attīstība

* ADA un WHO CD klasifikāciju izvērtējums (zviedri)

* Smags aknu bojāj pie cukura diabēta-incidences pētīj

* Pastāvīgā zemādas insulīna infūz terap bērniem ar CD

* Probiotiķu un anti-TNF antivielu terap pie tauk hepatozes

* Smagas diab ketoacidozes klīniskais rakstur bērniem

* Cukura lietošana un CD 2. tipa saslimšanas risks

* Insulīna pumpja lietoš drošība un efekt bērniem

* GlucoWatchBiographer lietošana bērniem-no Barb Davis

* Klīn,imunol un genēt rakstur maziem bērniem ar diabētu

* 

* 

* 

 

 

Uz lapas sākumu